Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeerderbrug langer open, regelmatig opstopping Kasteleinweg

Sinds de Aalsmeerderbrug van afstand wordt bediend staat de brug langer open. Dit zorgt voor verkeersopstoppingen. Raadslid Thirsa van der Meer ziet graag een oplossing. Provincie Noord-Holland geeft uitleg. "Het is voor de veiligheid."


Door: Redactie   16-4-2024

Het valt in de eerste maanden van het nieuwe jaar op. De Aalsmeerderbrug staat langer open dan voorgaande jaren. De rij wachtende auto's is daarom veel langer dan voor 2024. Op de Burgemeester Kasteleinweg is de opstopping regelmatig tot aan de kruising met de Mensinglaan. Het zorgt vooral op de verschillende rotondes richting de Aalsmeerderbrug voor chaotische verkeerstaferelen. Onoverzichtelijk en onveilig situaties voor verkeer dat wil oversteken.

CDA-raadslid Thirsa van der Meer was de stremming op de Kasteleinweg ook opvallen. Zij heeft schriftelijk aan het college gevraagd wat de reden is dat de Aalsmeerderbrug langer dan voorheen openstaat (en ook vroeger omhoog gaat en langzamer sluit) en of de brug wel of niet op afstand wordt bediend.' Is het college bereid hierover met de Provincie in gesprek te gaan om zo tot een oplossing te komen en te realiseren dat de brug niet onnodig lang open staat?', schrijft Van der Meer.

Een woordvoerder van Provincie Noord-Holland, deze overheidsinstantie heeft de bruggen in beheer, verduidelijkt dinsdagmiddag de situatie rond de Aalsmeerderbrug. Sinds eind vorig jaar wordt de brug op afstand bediend. Door de bediening van de bruggen in Noord-Holland steeds meer vanuit één punt te organiseren, is het openstellen van bruggen beter op elkaar afgestemd voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Hierdoor ontstaat een betere doorstroming en stimuleert de provincie het vervoer over water én de weg.

Daarnaast is het inderdaad zo dat de brug sinds de bediening op afstand langer openstaat. "Dit heeft er mee te maken dat wij bij het bedienen van bruggen zijn gehouden aan strenge veiligheidsmaatregelen. Dit zorgt ervoor dat er extra tijd nodig is om er zeker van te zijn dat de brug veilig open en dicht kan gaan," aldus de woordvoerder.

Volgens de Provincie bevorderen de maatregelen de veiligheid van bruggen. "Deze kosten helaas iets meer tijd. Bij het bedienen van de brug streven wij er overigens wel na om zoveel mogelijk boten gezamenlijk de brug te laten passeren, zodat de brug minder vaak hoeft te openen en te sluiten."

Verkeersdeelnemers zullen er dus aan moeten wennen dat de Aalsmeerderbrug langer openstaat dan in voorgaande jaren.

Vragen CDA-raadslid Thirsa van der Meer aan college

Geef uw reactie

Deel dit artikel: