Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer moet volgens een eerste berekening 211 vluchtelingen opvangen. "Wordt een moeilijke opgave"


De gemeente Aalsmeer moet na de aangenomen spreidingswet dit jaar nabij de 211 opvangplekken voor vluchtelingen regelen die er half 2025 moeten zijn. Door onderhandelingen met de provincie kan het getal nog wijzigen. Volgens wethouder Willem Kikkert wordt het in elk geval een moeilijke opgave. Donderdagavond nam de gemeenteraad de procesnotitie Programma Arbeidsmigranten 2024-2027 aan.


Door: Redactie   2-2-2024

De spreidingswet is donderdag 1 februari ingegaan en is bedoeld om 96.000 opvangplekken voor asielzoekers eerlijker over Nederlandse gemeenten te verdelen. Gemeenten met welvarende en hoogopgeleide inwoners moeten volgens de regels van de spreidingswet tot wel twee keer zoveel asielzoekers per hoofd van de bevolking opvangen dan armere gemeenten. Dat blijkt uit berekeningen gedaan door Binnenlands Bestuur.

In de formule die het Rijk gebruikt om tot een indicatieve verdeling per gemeente te komen is opleidingsniveau, inkomen en werk van de inwoners van groot belang. Deze formule werd voorgesteld in een aangenomen amendement van de SP in de Tweede Kamer oktober 2023. "Het afwentelen van de opvang van asielzoekers op arme gemeenten moet stoppen", zo was de motivatie van Kamerlid Jasper van Dijk.

"Moeilijke opgave"
Gemeenten bespreken aan de provinciale regietafels hoe zij gezamenlijk die aantallen gaan halen. De indicatieve verdeling zegt nu dan ook nog niet heel veel. Aalsmeer zou 211 opvangplekken moeten regelen. "Het wordt in elk geval een moeilijke opgave", zei wethouder Willem Kikkert gisteren tijdens de raadsvergadering. "We hebben al een aantal opgaven die we als lokale gemeenschap moeten invullen, spoedzoekers, urgenten, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, noodopvang Oekraïens en natuurlijk onze eigen inwoners. Eigenlijk is het verdeling van schaarste."

Een gemeente kan aangeven geen asielzoekers te willen opvangen, maar bijvoorbeeld wel statushouders en/of Oekraïense vluchtelingen. Gemeenten kunnen onderling uitruilen zolang onder aan de streep per provincie de gevraagde opvangplekken worden geregeld.

Het aantal van de nu in een gemeente verblijvende Oekraïense vluchtelingen (of een deel daarvan) kan in mindering worden gebracht op het toegewezen aantal opvangplekken voor asielzoekers. Wat het exacte aantal voor Aalsmeer wordt is dus nog niet duidelijk. In Aalsmeer verblijven momenteel 200 Oekraïense vluchtelingen. Elke provincie heeft tot 1 november de tijd om met haar gemeenten die provinciale opgave te regelen. Kikkert: "We zijn de gesprekken al begonnen."

Bonus
De indicatieve verdeling over de gemeenten is overigens wel van belang voor de bonus als er meer opvangplekken komen. Per extra plek die minstens 5 jaar beschikbaar is, kunnen gemeenten 1000 tot 2000 euro van het ministerie krijgen.

Procesnotitie Programma Arbeidsmigranten aangenomen
De gemeenteraad heeft donderdag unaniem de procesnotitie Programma Arbeidsmigranten 2024-2027 aangenomen. Samen met relevante partijen (uitzendbureaus, werkgevers, belangenorganisaties en zorgaanbieders) gaat de gemeente met een aantal uitgangspunten en door de uitwerking van zes programmalijnen (oa goed werkgeverschap, toegang tot zorg, veiligheid) vastleggen hoe de arbeidsmigranten goed gehuisvest kunnen worden.

Tijdens de besluitvorming over de procesnotitie donderdag in de gemeenteraad bleek dat alle partijen het eens zijn om de huidige situatie rond huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren. Wel ontstond er een discussie in hoeverre de gemeente bedrijven die arbeidsmigranten willen huisvesten moet blijven faciliteren (oa vergunningen) voor het bouwen van grootschalige huisvesting.

Robotisering
Ronald Fransen van GroenLinks vroeg zich af waarom in plaats van bedrijven hierin faciliteren dezelfde bedrijven het niet veel meer gaan zoeken in technologische oplossingen. "Hoe we het nu doen, houden we laagwaardige arbeid in stand waardoor de vraag naar arbeidsmigranten steeds meer toeneemt. Het zal nooit ophouden. Moeten we dat willen?"

Laat bedrijven meer kijken naar technologische oplossingen, vond Fransen. "Bijvoorbeeld robotisering." Tevens ziet Fransen liever dat het kennisniveau van arbeidsmigranten die hierheen komen anders is. "Dan kunnen ze aan de slag in de zorg en verpleging, dat lever je als arbeidsmigrant veel meer een bijdrage aan de maatschappij."

Bloemen inrollen
Van een aantal partijen kreeg Fransen steun voor zijn opmerkingen, later in het jaar bij behandeling van de omgevingswet of bestemmingsplannen zal hierop worden teruggekomen. Judith Keessen van FloraAalsmeer merkte nog op dat robotisering bij bloemenbedrijven niet volledig kan worden doorgevoerd. "Het inrollen van bloemen zal altijd mensenwerk blijven, dat kan niet door een machine worden overgenomen."

Geef uw reactie

8-2-2024, Skander Essaim:
Je zou kunnen veronderstellen, dat een complex probleem oplossen niet begint met te stellen dat de aard van het probleem te complex is om op te lossen. Dan wordt ieder begin moeilijk. Zeker als het om technologie gaat; waar ik dan met mijn achtergrond wat verstand van heb ;-). Als het Elon Musk lukt voor 80% een auto met robots in elkaar te zetten (+-10K onderdelen voor een model 3), of een raket van 50+ kilometer hoogte op een speldenprik te laten landen, dan is mijn aanname dat een bosje bloemen (deels) maken met robots ook moet lukken - onafhankelijk van her verpakkingsmateriaal. Het bijgevoegde voorbeeld is idd ter illustratie en ik verwacht niet dat die jongens een miljoenen budget hadden voor hun R&D effort.

Volgens mij is wat jij stelt ("Nederlanders willen dit werk niet doen") de kern van de hele discussie op dit moment in NL, hoe om te gaan met sectoren waar geen Nederlanders meer voldoende zijn om het werk te doen. Dit in combinatie met gebrek aan andere resources als grond/ruimte, water, infrastructuur, woningen etc. en andere zaken die elkaar sterk in de weg blijken zitten bij verdere groei van onze economie. Onze economie boekjes bieden hier nog geen pasklare oplossing voor. Dus discussieer er vooral op los (ik doe graag mee) en realiseer de impact die de uitkomst zal hebben op de toekomst van- en het stemgedrag in Nederland.

In mij voorbeeld hieronder gaat het over productiviteit. Dat staat in deze discussie mijn inziens los van een gevoel t.a.v. mensen die voor hun bestaan willen werken. Flauw argument. Ik gun ieder zijn geluk, niet in de laatste plaats omdat arbeidsmigratie ook mijn familie niet iets vreemd is. Ook is het zo dat ik niet stel dat arbeidsmigranten per definitie niet noodzakelijk zijn.
De groep waar het hier voor een groot deel over gaat zijn niet de mensen met een 80K+ jaarsalaris die wonen in mooie woningen met een fijne tuin, een interessant sociaal leven hebben en een 100% vrijwillige keuze hebben gemaakt om niet het geluk in hun eigen land te vinden. Ook zullen arbeidsmigranten zonder meer blij zijn met hun werk hier, waarom niet? Nederland is een van de fijnste landen om in te wonen en verblijven, niets op af te dingen. Vaak verdienen ze een meervoud van het salaris in eigen land. Dat zegt niets over hun sociale positie, daar heeft een CAO geen invloed op.

Feit is dat arbeidsmigratie ook negatieve gevolgen heeft die slecht wordt/is gemanaged door onze overheid, die complexe discussie speelt al zolang ik nieuws volg en een oplossing blijft uit zicht. Ook speelt vergrijzing in Oost-Europa een rol. Met het oog op de toekomst is te verwachten dat er een probleem kan ontstaan met inzet van- en stroom Oost-Europese migranten onze kant op. Nog los van de demografische uitdagingen die ook in Oost-Europa spelen.

Het probleem dat dus al 40 jaar niet wordt opgelost (dat van een tekort aan handjes om onze economische ambitie te realiseren) kan dus ook anders aangepakt worden. Wat is mis met te kijken hoe wij als Nederland zaken anders kunnen regelen door gebruik te maken van robotisering en automatisering? Het neerzetten van 'mini getto's' waar arbeidsmigranten gestapeld kunnen wonen heeft niet mijn persoonlijke voorkeur. Volgens mij kan en moet dat slimmer, minder opportunistisch.

8-2-2024, Judith Keessen:
Beste Skander, ik raad je aan een bezoek te brengen aan een van de vele bedrijven in Aalsmeer waar arbeidsmigranten bloemen inrollen. Dit zijn specifieke orders van klanten, worden per bloem uit bossen geselecteerd, in het gewenste papier gerold of cellofaan verpakt al naar gelang de bestelling. Zeggen dat dit statement niet klopt is een oordeel en aanname.
Wellicht kan de TU Delft me je mee? Kunnen ze zien hoe complex dit is. Daarnaast ontneem je iemand wel zijn werk. Ook is er van 'goedkope' arbeid geen sprake, deze mensen worden conform CAO betaald, hebben een contract en werken met plezier. Nederlanders willen dit werk niet doen omdat de werktijden ze niet aanstaat. Het filmpje dat je ter illustratie bij je reactie plaatst sluit in het geheel niet aan op de werkzaamheden.
Nogmaals; ga eerst kijken/praten en oordeel dan. Het gaat om mensen. Niet om robots. Voor wat betreft de procesnotitie arbeidsmigranten zoals vorige week behandeld in de raad; dit heeft niets te maken met de spreidingswet. Jammer dit.

2-2-2024, Skander Essaim:
"Het inrollen van bloemen zal altijd mensenwerk blijven, dat kan niet door een machine worden overgenomen." Dit statement klopt niet. Tijd voor een tripje naar de TU Delft? Een robot die bloemen inrolt is prima te maken, wat dit nodig heeft is een klimaat waarin dit loont als ondernemer/sector en beleidsmakers die juiste kaders stellen.
Zolang er te goedkope arbeid mogelijk wordt gemaakt, zal geen ondernemer of sector de noodzakelijke investeringen in IT en robotisering doen. Nederland moet slimmer worden, niet in uitbuiten maar in technologisch slimme oplossingen bedenken voor de problemen van vandaag en morgen die vergrijzing en gebrek aan mankracht zal veroorzaken.
De omgekeerde robot bestaat al, zie video hieronder. Beetje geld en wat slimme koppen en iedere robot is te maken. Daar valt overigens meer geld mee te verdienen dan met sierteelt. Dat terzijde.


Deel dit artikel:Advertentie: