Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Bouwplan 'Gribus' Bilderdammerweg gewijzigd: appartementencomplex sociale huur en acht koopwoningen

Vanwege de financiële onhaalbaarheid heeft woonstichting Eigen Haard een eerder gepresenteerd bouwplan aan de Bilderdammerweg van zeventien huurwoningen in overleg met de gemeente gewijzigd in de bouw van een appartementencomplex en acht koopwoningen. De ernstig vervuilde bouwgrond wordt gesaneerd. Enkele bewoners zien de wijziging niet zitten. "Waar ga ik tegenaan kijken."


Door: Redactie   28-2-2024. Laatste update: 4-3-2024

Op de locatie aan het begin van de Bilderdammerweg in Kudelstaart, de zogenaamde 'gribusbuurt', komen niet zoals eerder gepland zeventien nieuwe huurwoningen maar een appartementencomplex van 25 sociale huurwoningen en daarnaast acht koopwoningen. Dit werd dinsdagavond bekendgemaakt aan omwonenden op een bijeenkomst in het Dorpshuis Kudelstaart georganiseerd door de gemeente.

Het vernieuwde project is geknipt in twee delen. Eén deel wordt door Eigen Haard ontwikkeld (de 25 appartementen), het andere deel door de gemeente (de 8 koopwoningen). De grond voor de appartementen is of zal verkocht worden aan Eigen Haard. Het appartementecomplex zal bestaan uit drie lagen, senioren en jongeren komen verspreid op de begane grond en de verdiepingen te wonen. Er komt een lift in het gebouw.

Grond ernstig vervuild
Dinsdagavond werd tevens bekend dat de grond op de locatie ernstig vervuild is. Bij de bouw van de Gribus is destijds zoals overal in Aalsmeer vervuilde grond (vlieggas) gebruikt voor de ophoging. Dat moet worden afgegraven. De woningen worden nog voor de zomer gesloopt.

De fundering blijft liggen en wordt meegenomen met de sanering van het terrein die voor rekening van de gemeente is. De gemeenteraad moet de grondexploitatie goedkeuren waarmee zij budget vrijgeeft om de sanering te kunnen starten.
De gemeente hoopt de saneringskosten te kunnen wegstrepen tegen de opbrengst van de verkoop van de 8 koopwoningen. Besluitvorming in de gemeenteraad hierover wordt voor de zomer verwacht. Twee weken geleden kwam het onderwerp al ter sprake op een besloten commissievergadering.

Financieel niet haalbaar
Een aantal jaren geleden gepresenteerd plan van de bouw van zeventien koopwoningen bleek voor Eigen Haard financieel niet haalbaar, zo schreef de woonstichting in een brief aan omwonenden tien dagen geleden. Bewoners rond de Gribus werden in de brief opgeroepen naar de informatieavond van dinsdag te komen voor uitleg over het nieuwe bouwplan.

"Koplampen schijnen huis binnen"
Het merendeel van de aanwezigen in het Dorpshuis lieten blijken positief te staan tegenover het gewijzigde bouwplan. Twee bewoners zijn tegen te plannen, lieten zij aan Nieuws in Aalsmeer weten.

De bewoner tegenover de nieuwbouwlocatie, die niet met zijn naam in de media vermeld wil worden, zegt zich zorgen te maken over de hoogte van het appartementencomplex en het parkeerterrein dat aan de weg wordt aangelegd. "Waar ga ik tegenaan kijken?"

"En elke avond fel licht van koplampen door je ramen van auto's die af en aan rijden lijkt mij heel irritant." Ook is voor de bewoner van belang wie het complex gaat beheren. "Als dit de gemeente wordt heb ik er wel vertrouwen in, onder beheer van Eigen Haard zie ik in de buurt bij andere woningen nogal een verloedering. Het laatste woord hierover is nog niet gesproken."

Terugkeer oudbewoners
De oudbewoners van 'de Gribus' die inmiddels in een andere huurwoning van Eigen Haard verblijven hebben volgens een opgesteld sociaal contract uit 2019 straks bij realisatie van de nieuwbouw de keuze om terug te keren in een woning van het appartementencomplex tegen een passend huurbedrag. Hoeveel bewoners hiervan gebruik zullen maken is nog onduidelijk. Elk geval heeft één bewoner te kennen gegeven graag te willen terugkeren.

Jaap Overbeek van Dorpsraad Kudelstaart zegt tevreden te zijn met het gewijzigde bouwplan aan de Bilderdammerweg. "Dat deze buurt een facelift krijgt is positief, zodat dit stukje Kudelstaart niet verder verpauperd. Ik hoop dat het proces snel in gang wordt gezet."

Schets van nieuw bouwplan.


Geef uw reactie

29-2-2024, Andre Rodenburg:
Een paar opmerkingen; De grond voor de appartementen is of zal verkocht worden aan Eigen Haard. KLOPT VOLGENS MIJ NIET, IK BEGREEP VAN WETHOUDER KIKKERT DAT HET NU EN WEER IN ERFPACHT GEGEVEN WORDT AAN EIGEN HAARD.

De bewoner tegenover de nieuwbouwlocatie, die niet met zijn naam in de media vermeld wil worden, zegt zich zorgen te maken over de hoogte van het appartementencomplex en het parkeerterrein dat aan de weg wordt aangelegd. "Waar ga ik tegenaan kijken? VOLGENS DE NIEUWE TEKENING KOMEN DE PARKEERPLAATSEN NIET AAN DE ZIJDE VAN DE BILDERDAMMERWEG MAAR ACHTER DE APPARTEMENTEN.

De gemeenteraad moet de grondexploitatie goedkeuren waarmee zij budget vrijgeeft om de sanering te kunnen starten. De gemeente hoopt de saneringskosten te kunnen wegstrepen tegen de opbrengst van de verkoop van de 8 koopwoningen. Besluitvorming in de gemeenteraad hierover wordt voor de zomer verwacht. Twee weken geleden kwam het onderwerp al ter sprake op een besloten commissievergadering.

Mijn vraag: wanneer kan er met de bouw gestart worden?

28-2-2024, Khandelwal Kamal:
From 9 residents the new plan will have 33 residents. The Bilderdammerweg is one way road with two way for cyclists. The Road has to be first made two way before having more residents and their cars.

28-2-2024, W.A. Husemeier:
Vlieggas is niet het juiste woord, de naam vliegas ook. Na verbranding van bijv. kolen in de kachel verdwijnt dat giftige gas grotendeels door de kachelpijp naar buiten. De overige 10% werd vaak als padverharding gebruikt. De juiste naam is bodemgas. Zie Catawiki.

Deel dit artikel: