Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Waterlozing bij Surfkom wordt verplaatst richting watertoren


Buizen over de Kudelstaartse weg naar de Surfkom. Via een verlengde pijp wordt de uitmonding tachtig meter verplaatst.

Door: Redactie   20-6-2024

Na overleg tussen gemeente, Hoogheemraadschap van Rijnland en Omgevingsdienst Noord-Holland is men voornemens het lozen van grondwater vanuit de Hornmeer naar de Surfkom een kleine honderd meter naar rechts te verplaatsen, richting de watertoren.

Dit verklaarde wethouder Bart Kabout donderdagavond tijdens een commissievergadering na vragen van commissieleden. De bedoeling is dat vandaag of begin volgende week, na aanvullende informatie van Rijnland, de gemeente het besluit zal aankondigen.

Pijpleiding
Vanwege de bouw van een parkeerkelder onder een appartementencomplex aan de Roerdomplaan wordt sinds afgelopen weekend via een aangelegde pijpleiding gedurende twee maanden grote hoeveelheden grondwater afgevoerd dichtbij de zwemlocatie in de Surfkom. Door de krachtige wateruitstoot komt veel zand en modder van de bodem los, dit veroorzaakt vies en troebel zwemwater.

"Zwemwater is veilig"
Eerst schriftelijk en gisteravond ook mondeling wilden PvdA en GroenLinks van verantwoordelijk wethouder Bart Kabout (bouwproject Roerdomplaan) duidelijkheid over de veiligheid en waterkwaliteit in de Surfkom.

Volgens Kabout (CDA) heeft deze week een meting van Rijnland naar de kwaliteit van het zwemwater uitgewezen dat zwemmen in de Surfkom veilig is. "Het kan geen kwaad daar te zwemmen." Desondanks verklaarde Kabout dat de pijpleiding ongeveer tachtig meter naar rechts verplaatst zal worden. "Op deze manier worden eventuele nadelige effecten voor het zwemgedeelte, ook al is het grondwater voor zwemmers niet schadelijk, voorkomen."

Hoeveelheid PFAS
Niet alle commissieleden namen genoegen met het antwoord van Kabout. Ronald Fransen van GroenLinks wilde weten op welke stoffen Rijnland precies gemeten heeft. "Ook op PFAS?"

Judith Keessen van FlorAalsmeer wees de wethouder op de uitkomst van een bodemonderzoek bij bouwlocatie Roerdomplaan uit 2019. "Er is daar toen PFAS en PCBs geconstateerd. Het RIVM zegt: als dit in de grond zit, zit het ook in het grondwater. Heeft Rijnland hier een meting naar gedaan." Ook Daniëlle Prent Bouten van Absoluut Aalsmeer stipte de mogelijkheid van schadelijke stoffen in het grondwater aan.

Kabout, die nogmaals benadrukte dat deze week door Rijnland is geconstateerd dat het zwemwater veilig is, moest het antwoord op specifieke vragen over de meting schuldig blijven. "Dat gaan we vrijdagochtend nog navragen bij Rijnland." Als alles in orde is zal de gemeente de verplaatsing van de waterlozing binnenkort bekendmaken.

"Mooi zwemweer"
Ronald Fransen wilde ook nog weten wanneer exact de pijpleiding verplaatst zal worden? "Want het wordt volgende week mooi zwemweer." Ook op die vraag zal de gemeente later antwoord geven.

Update 21/6:
De gemeente meldt vrijdagmiddag dat de pijpleiding zo spoedig mogelijk wordt omgelegd naar een verdere locatie. Het Hoogheemraadschap van Rijnland geeft aan dat het grondwater dat uit de Roerdomplaan wordt opgepompt voldoet aan de daarvoor gestelde normen. In juli doet het Hoogheemraadschap opnieuw een reguliere proef om de resultaten van de proef eerder dit jaar nogmaals te controleren.

Fragment deel antwoord wethouder Kabout:

Relevant:
Lozing in Surfkom veroorzaakt troebel zwemwater, PvdA en GroenLinks willen snel opheldering

Geef uw reactie

Deel dit artikel: