Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer sluit zich aan bij noodoproep over 'ravijnjaar 2026', wel met gewijzigde tekst


Foto: AI

De gemeenteraad van Aalsmeer heeft zich donderdagavond opgesteld achter de noodoproep van veel andere gemeenten over het 'ravijnjaar 2026'. Het college zal een brandbrief sturen naar onder meer de formerende partijen in Den Haag. Wel met afwijkende tekst dan in het landelijk gebruikte manifest.


Door: Redactie   15-3-2024

Door een structurele korting vanuit het Rijk dreigt voor gemeenten in 2026 een tekort van drie miljard euro. Dit staat bekend als het zogeheten ‘ravijnjaar’. Dit tekort kan ertoe leiden dat in de periode 2025-2027 zeer ingrijpende en zichtbare bezuinigingen noodzakelijk zijn. Een actiecomité van raadsleden uit het hele land, 'Raden in Verzet', roept alle raadsleden op tot actie en dialoog richting de nieuwe Tweede Kamer, de formerende partijen en een nieuw kabinet.

De gemeenteraad van Aalsmeer schaart zich achter de oproep. Donderdagavond besloot de raad via de unaniem aangenomen motie 'Zonder geld geen gemeenten' echter af te wijken van de in het land algemeen gebruikte standaardmotie (manifest).

De indiener van de motie Sybrand de Vries van D66 (mede-indieners CDA, VVD, AA en FlorAalsmeer) vindt de formuleringen in de standaardmotie niet sterk genoeg. "Daarnaast zorgt een afwijking van de tekst voor enige attentiewaarde bij de formerende partijen. Plus dat dit een zelfstandige overweging van de gemeente Aalsmeer is," aldus De Vries.

Ronald Fransen van GroenLinks was niet overtuigd van de overwegingen van de De Vries. "Soms zit de kracht juist in de massaliteit van een oproep die je verstuurd. Ik geloof er niet in dat de ontvangende partij bij honderd brieven van gemeenten over hetzelfde onderwerp zal zeggen; 'Jeetje, hier een brief van Aalsmeer met afwijkende tekst, die gaan we apart bekijken." Jelle Buisma van de PvdA sloot zich daarbij aan. "Samen staan we sterker."

Judith Keessen van FlorAalsmeer vond het daarentegen een goede zaak dat de gemeente Aalsmeer een afwijkende tekst gebruikt. "Niet als eenheidsworst optreden, maar juist een persoonlijk tintje aan de motie geven." Werner Koster van Absoluut Aalsmeer had liever gezien dat in de aanloop van de vergadering duidelijker was geweest wat de verschillen zijn tussen de standaardmotie en de motie die nu ter tafel lag. "Dat had het draagvlak voor deze motie waarschijnlijker vergroot."

Grote investeringen
Aalsmeer staat komende periode voor de keuze van aantal grote investeringen, zoals de renovatie van het Raadhuisplein (geraamd op zes miljoen euro), en een nieuw zwembad (circa 20 miljoen).

Vorig jaar november uitte wethouder Financiën Sven Spaargaren vanwege 'ravijnjaar 2026' al zijn zorgen. "We zullen voorzichtig moeten zijn met onze uitgaven. Als we kijken naar het ambitieniveau dan stijgt de schuldenlast van de gemeente al snel van twintig naar vijftig miljoen over vier jaar."

De motie van D66 (mede ondertekend door CDA, VVD, AA en FlorAalsmeer) werd donderdagavond unaniem aangenomen. Het college zal een noodkreet versturen naar Den Haag de voorgenomen bezuinigingen niet uit te voeren.

Standaard manifest 'Raden in Verzet'

Motie: Zonder geld geen gemeente (Pdf)

Geef uw reactie

Deel dit artikel: