Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

"Alles ademt Schiphol, maar wij ademen de lucht van de vliegtuigen in"

Inspreekster Afke Dappers

Tijdens de eerste openbare commissievergadering Luchtvaartzaken maakte inspreekster Afke Dappers indruk met haar betoog over vliegtuighinder. "Alles ademt Schiphol, maar wij ademen de lucht van de vliegtuigen in".


Door: Redactie   27-3-2024

Volop tevredenheid heerste er dinsdagavond aan het eind van de eerste openbare commissievergadering Luchtvaartzaken. "Een heel prettige vergadering, geweldig idee om de bevolking te betrekken bij de politiek, wat fijn om het op deze manier te doen, er is in uitstekende sfeer vergaderd", waren de opmerkingen van een aantal commissieleden.

Voorheen werd over luchtvaartzaken vergaderd in een Klankbordgroep, niet in het openbaar. Het onderwerp, en dan met name alles wat er gebeurt rond Schiphol, is in de loop der jaren zo belangrijk geworden voor Aalsmeer en haar inwoners dat besloten is een aparte raadscommissie in te stellen die iedereen kan bijwonen.

De commissie zal zich bezighouden met actuele zaken rondom Schiphol, zoals een gezonde leefomgeving en vermindering van diverse vormen van overlast. "Dit initiatief is uniek en van grote toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen", vertelde dinsdag aan het begin van de vergadering commissievoorzitter Ronald Fransen (GroenLinks).

Bevlogen inspreekster
De nieuwe opzet biedt inwoners de gelegenheid om tijdens vergaderingen een inspreekbeurt te houden. Daar maakten gisteren vier inwoners gebruik van, waarbij de inbreng van inwoonster Afke Dappers de meeste indruk maakte.

De bevlogen spreekster deed een beroep op de overheid om de belangen van de burger beter te behartigen. "Tot op heden falen alle partijen als het gaat om de burgers te beschermen tegen de geluidshinder van Schiphol." Ze verweet overheden dat alles in de omgeving is ingericht op de luchthaven. "Alles ademt Schiphol. Maar wij ademen hier de lucht van de vliegtuigen in." Na haar betoog applaus van de volle tribune.

Een vervelende lage brom
Inspreker Gerard Zeelen vroeg zich af waarom reizigers niet veel meer gebruikmaken van alternatieven dan alleen vliegen. "Dat wordt al gedaan, maar nog lang niet genoeg," aldus Zeelen die commissievoorzitter Fransen twee vliegers aanbood. "Laten we in de stilte genieten van het vliegen."

Derde inspreker Rob Veldman vertelde als bewoner vlak bij het Oosterbad aan de Oosteinderweg veel last te hebben van het proefdraaien van vliegtuigmotoren op Schiphol-Oost. "Dat gaat vaak door na elf uur in de avond. Een lage brom, een heel vervelend geluid." Als laatste inspreker liet Jacques Kesting een ander geluid horen. "Er wordt te weinig gesproken met mensen die wel positief zijn over Schiphol."

Dezelfde organisatie, andere uitkomst
Vervolgens presenteerde Martijn Blom van CE Delft een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), gemaakt in opdracht van Schiphol, KLM en Board of Airline Representatives in the Netherlands (BARIN). Conclusie uit het rapport: 'Milieu- en geluidmaatregelen, waaronder een hogere vliegbelasting, zijn veel beter voor de brede welvaart dan krimp van Schiphol.'

Opvallend is dat hetzelfde CE Delft in 2021 in opdracht van gemeente Aalsmeer na een soortgelijk onderzoek met een totaal andere uitkomst kwam: 'Verdere groei van Schiphol leidt tot welvaartsverlies in Nederland van zo’n 2,3 en 3 miljard euro.' Jelle Buisman van de PvdA: "Dat er nu van dezelfde organisatie een ander geluid komt roept bij ons de behoefte op om het gesprek te voeren hoe dit kan."

Tactiek Schiphol doorbroken
Na de uitleg van advocaat Channa Samkalden over het vorige week uitgesproken vonnis in de zaak van Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) tegen de Staat zette commissielid Judith Keessen van FloraAalsmeer de aanwezige Jan Boomhouwer van RBV in het zonnetje.

Keessen: "Jullie hebben de verdeel en heers tactiek van Schiphol doorbroken. Gefeliciteerd." Omdat de Staat een jaar de tijd krijgt om beperkende maatregelen voor vlieghinder bekend te maken vroeg Keessen zich af wat Boomhouwer in de tussentijd gaat doen.

"Ik sta altijd aan op dit dossier, we houden de vinger aan de pols. De tegenpartij heeft een gigantische legpuzzel te maken, dat is bijna niet te doen," reageerde Boomhouder die de gemeenteraad van Aalsmeer de complimenten maakte voor hun inzet. "Zonder uw steun en de subsidie zou het heel erg lastig zijn geworden, dat was moreel en financieel geen kleine bijdrage."

Voor hun inzet kregen Boomhouwer van RBV en advocaat Samkalden bloemen uitgereikt van commissievoorzitter Fransen. Dit jaar staat nog drie keer een commissievergadering Luchtvaartzaken op het programma. De eerstvolgende vergadering is in juni.

Geef uw reactie

31-3-2024, Ivar Noordermeer:
Was idd een mooi betoog, alleen jammer dat onze burgermeester, de portefeuille houder, de gehele tijd op zijn telefoon zat. Kan dus wel zien waar Guido zijn prioriteiten liggen !! Ik had op zijn minst nog wel verwacht dat hij zijn plan zou uitleggen hoe hij gaat realiseren de vliegtuigherrie op korte termijn gaat verminderen. De staat was hier fout en de burger moet door de burgermeester verdedigd worden ! Zijn functie is niet alleen lintjes doorknippen en op zijn telefoon kijken. Milestones uitzetten en een plan maken wie wat gaat doen. Op de deur bij schiphol kloppen, werkgroepen met specialisten enz.

Deel dit artikel:Advertentie: