Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Opnieuw gesteggel in raadhuis over Beschermd dorpsgezicht Plassenlint

Een meerderheid van Commissie Ruimte vindt het procedureel niet juist dat het college een wijziging van het document Beschermd dorpsgezicht Het Plassenlint integraal heeft opgenomen in het bestemmingsplan Waterfront. "Dit kan zo niet, hier ben ik op tegen." Nog tijdens de vergadering werd de behandeling gestaakt.


Door: Redactie   6-3-2024

Tijdens de behandeling in de commissievergadering dinsdagavond van het Bestemmingsplan Waterfront zat een deel van de commissie en het college duidelijk niet op één lijn. De discussie ging erom of bij vaststelling van het Bestemmingsplan Waterfront automatisch ook het document Beschermd dorpsgezicht Het Plassenlint uit 2015 in gewijzigde vorm kon worden vastgesteld.

Het college stuurde daarop aan, maar met name Absoluut Aalsmeer en FlorAalsmeer vonden dit procedureel geen juiste gang van zaken. Uiteindelijk was er een meerderheid (AA-D66-FlorAalsmeer-PvdA-GroenLinks) in de commissie dat eerst de wijziging van het 'Plassenlint' zal worden besproken en vastgesteld. Pas daarna zal vaststelling van het bestemmingsplan Waterfront opnieuw op de agenda komen.

Nog niet onherroepelijk
Projectgebied Waterfront, waarvoor in 2020 een omgevingsvergunning is verleend, is nu nog onderdeel van het bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers 2021. Vanwege het feit dat de vergunning nog niet onherroepelijk is (lopende procedures bij de Raad van State rond geplande activiteiten in de omgeving van het huis bij de watertoren en over een barbecueplek aan de oever vlakbij de Mensinglaan) heeft het college een separaat bestemmingsplan Waterfront opgesteld.

Evenals in september 2020 toen de raad akkoord ging met de realisering van project Waterfront (opwaardering en uitbreiding van de oever en het Surfeiland, aanleg van een wandel- en fietsboulevard en een aantal vlonders en steigers) speelde het document Beschermd dorpsgezicht Het Plassenlint afgelopen dinsdag een belangrijke rol.

Bijna vier jaar geleden was het belangrijke document door het college niet toegevoegd aan het dossier Definitief Ontwerp Waterfront. Dat had voor een juiste toetsing door de raad van project Waterfront wel gemoeten. Wethouder Bart Kabout zei achteraf na kritische vragen van Judith Keessen (destijds raadslid AA) dat "van de raad mag verwacht worden dat zij zelf op de hoogte is van haar eigen beleidskaders".

Volledig informeren
Een hoogleraar kapittelde tegenover Aalsmeer Vandaag het antwoord van Kabout. "Dat het document openbaar is doet niet ter zake in de verhouding college-gemeenteraad. Het college moet de raad volledig informeren, zo staat het ook in de Gemeentewet." Later bood Kabout namens het college zijn verontschuldigingen aan voor de woordkeuze.

Ook dinsdagavond zat er ruis op de lijn tussen de wethouder en een deel van de commissie. Dick Kuin van AA en Judith Keessen van FlorAalsmeer stelden voor het onderwerp Bestemmingsplan Waterfront van de agenda te halen om in een nieuwe vergadering eerst de aanpassing van het document Beschermd dorpsgezicht Het Plassenlint te behandelen. Voor een deel, ten noorden van de watertoren, valt het Waterfront onder het beschermd dorpsgezicht.

"Ik begrijp niet zo goed wat u wilt bereiken", reageerde wethouder Kabout. Kuin: "In dit bestemmingsplan worden wezenlijke veranderingen aangebracht in het document 'Plassenlint. Daar ben ik echt op tegen, dat kan niet op deze manier." Ronald Fransen van GroenLinks vroeg Kabout op de man af of er in het document Plassenlint dat dinsdag ter tafel lag zaken gewijzigd waren ten opzichte van het door de raad vastgestelde document in 2015. Kabout kort: "Het is alleen geactualiseerd."

De Vries overtuigd
Tijdens een schorsing liet Sybrand de Vries van D66 zich door Kuin overtuigen dat het meer betrof dan alleen een actualisatie. Met als gevolg dat na de schorsing De Vries voor een meerderheid (D66, AA, FlorAalsmeer, PvdA en GroenLinks) in de commissie zorgde om de behandeling van Bestemmingsplan Waterfront dinsdagavond te staken.

De Vries had voorafgaand aan de discussie over 'Plassenlint' een amendement/motie ingediend om een aantal zaken in het Bestemmingsplan Waterfront aan te passen/te wijzigen, vooral vanwege overlast die een aantal bewoners rond het Waterfront ervaren. Met het staken van de gesprekken over het bestemmingsplan is ook de motie/amendement van D66 voorlopig in de ijskast gezet.

De commissie gaat op een nader te bepalen datum zich nu eerst buigen over de wijzigingen in het document Beschermd dorpsgezicht Het Plassenlint.

Document Beschermd dorpsgezicht Het Plassenlint

Geef uw reactie

Deel dit artikel: