Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Weerstand Ondernemersfonds Meer Aalsmeer tegen afschieten renovatieplan Raadhuisplein

Door: Redactie   10-6-2024

Verschillende belangenorganisaties in Aalsmeer komen in het geweer tegen een aantal bezuinigingsvoorstellen die zijn opgenomen in de onlangs gepresenteerde Kadernota 2025. Door grote investeringen de komende jaren en vanwege de korting op de overheidsbijdrage vanaf 2026 (het zogenaamde financieel ravijnjaar) wil het college een aantal financiële keuzes maken om de begroting sluitend te maken.

Tegenover bijvoorbeeld de lasten van een nieuw zwembad (een met potlood ingeboekt investeringsbedrag van 28 miljoen euro) en het wijzigen van 'de Knip' op de N196 staat onder meer het schrappen van een groot renovatieplan van het Raadhuisplein met rotonde (zes miljoen euro), annulering forse opknapbeurt wegdek laatste gedeelte van de Uiterweg, het verhogen van de OZB, en een fikse verhoging van de watertoeristenbelasting.

Oproep: heroverweeg het voorstel
Het afschieten van het grote moderniseringsplan van het Raadhuisplein (wel een afgeslankte upgrade) valt slecht bij Stichting Ondernemersfonds Meer Aalsmeer. In een brief vorige week aan raadsleden en het college verwijst de belangengroep nadrukkelijk naar de afspraken uit de Centrumvisie, aangenomen door de gemeenteraad in 2019. Daarin is opgenomen het winkelgebied Aalsmeer Centrum te ontwikkelen tot een aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek voor Aalsmeer en haar bezoekers.

Uit de brief: "Wij worden telkens weer geconfronteerd met wijzigingen van de uitvoering van de Centrumvisie. Dit heeft in een recent verleden ook een stevig negatief effect gehad op het Centrum. Wat is een aangenomen visie dan nog waard? Het upgraden van het Raadhuisplein en aangrenzende gebieden in afgeslankte vorm ten opzichte van de aangenomen Centrumvisie wordt niet alleen door ons sterk ontraden, maar ook door deskundigen."

Het ondernemersfonds Meer Aalsmeer, gelieerd aan Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum, vraagt de gemeente de voorgestelde annulering van het grootschalige renovatieplan "absoluut te heroverwegen".

Opnieuw plan voor verhoging belasting watertoerisme
Ook Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie (SAWP) komt in het geweer tegen een voorgestelde maatregel in de Kadernota 2025. De stichting protesteert opnieuw tegen een aangekondigde forse verhoging van de watertoeristenbelasting.

Eerder dit jaar wilde het college het tarief van 1,53 euro al naar 2,85 euro verhogen, conform een raadsbesluit uit 2023. Dit werd in januari via een amendement verworpen, het nieuwe tarief werd vastgesteld op 1,61 euro. Het college wil het tarief vanaf 2025 toch naar 2,85 euro verhogen. Het levert de gemeente 258.000 euro aan extra inkomsten per jaar op.

Arnoud Brouwer van SWAP hield vorige week tijdens de eerste behandeling van de Kadernota een inspreekbeurt waarbij hij zijn grote ongenoegen uitsprak over de "enorme" tariefsverhoging. Brouwer: "Opnieuw wil de gemeente de begrotingstekorten dichten met de extra watertoeristenbelastingverhoging. Zonder overleg met de sector, slechte participatie en onvoldoende onderbouwing. Waarom prijst de gemeente Aalsmeer zich uit de markt als je kijkt naar omliggende gemeenten, met soortgelijke wateren?"

"U jaagt watersporttoeristen Aalsmeer uit"
Een ook op de vergadering aanwezige woordvoerder van brancheorganisatie HISWA/RECRON betoogde dat de door de gemeente gebruikte formule en tarieven van andere gemeenten om tot de forse tariefsverhoging te komen van geen kant klopte. Bovendien hanteert de gemeente de regel voor vaste ligplaatshouders van buiten Aalsmeer dat 'hoe groter de boot, hoe meer mensen, dus hoe meer toeristenbelasting'.

De woordvoerder van HISWA: "Deze formule is al jaren een doorn in het oog van ondernemers. De consument is in de buurgemeente aan dezelfde Westeinderplas veel goedkoper uit. Logisch gevolg is dat zij een ligplaats zoeken buiten Aalsmeer." Brouwer van SWAP: "De gemeente jaagt met deze verhoging watersporttoeristen Aalsmeer uit. Ga met ons in gesprek, we zijn goed geïnformeerd. Een inflatieverhoging van 3.5 procent naar een tarief van 1.67 euro is ons voorstel."

Telefoontje
Wethouder Sven Spaargaren (financiën, economie) reageerde dat hij vooraf nooit in overleg gaat met betrokken partijen over een belastingverhoging met de vraag of ze dat een goed idee vinden. "Want dan is het antwoord waarschijnlijk nee." Wel gaf Spaargaren (VVD) schoorvoetend toe dat vanwege het eerdere overleg een telefoontje naar SWAP op zijn plaats was geweest om het voorstel tot de tariefsverhoging toe te lichten nadat de gemeenteraad was ingelicht. "Dat had ik wel even moeten doen ja."

Spaargaren sprak tegen dat het voorgestelde tarief van 2.85 euro te hoog is. "Het is zeker nog niet kostendekkend om ons mooie Aalsmeer te onderhouden, denk aan bijvoorbeeld baggerprojecten. Maar u als gemeenteraad bepaalt uiteindelijk of dit voorstel doorgaat. Waarbij ik dan wel zeg als wethouder financiën; als u aan dit voorstel een lager tarief wilt verbinden, dan moet het ergens weer vandaan komen. En dat hoor ik dan ook graag van u."

In de raadsvergadering van 4 juli wordt er besloten over de collegevoorstellen in de Kadernota 2025.

Fragment inspreker Arnoud Brouwer:


Relevant:
Brief Ondernemersfonds Meer Aalsmeer
Kadernotoa 2025

Lees ook:
Geduld raakt op over vertraging aanleg Hoffscholteweg, schuur staat in de weg

Geef uw reactie


Deel dit artikel: